หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริการแก่นักศึกษาหญิงที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยภายในหอพัก

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

—————————-

หอพักนักศึกษาให้บริการแก่นักศึกษาหญิงที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยภายในหอพัก โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

  1. รับนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1

  2. ค่าบริการสถานที่ (ค่าห้องพัก) คนละ 2,500 บาท/คน/ห้อง/เดือน พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง

  3. การชำระค่าบริการสถานที่ชำระเป็นภาคการศึกษา คนละ 12,500 บาท ภาคการศึกษาละ 5 เดือน ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม และชำระค่าประกันของเสียหาย จำนวน 3,000 บาท ชำระพร้อมกับค่าบริการสถานที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ชำระครั้งเดียว

  4. นักศึกษาต้องชำระค่าบริการสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนจะเข้าพัก หอพักจะให้นักศึกษาเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศหอพักและเข้าร่วม

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟตามที่หอพักประกาศ

  1. ห้องพักมี เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อ โต๊ะ เก้าอี้อ่านหนังสือ เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ

สัญญาณ Wifi นักศึกษาจะต้องนำผ้าปูที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต ผ้าห่ม หมอนมาเอง

หมายเหตุ_:  เมื่อนักศึกษาทำสัญญาเข้าพักหอพัก มีความประสงค์จะย้ายออกจากหอพักก่อนครบกำหนดสัญญา

หอพักจะถือว่านักศึกษาผิดสัญญาในการเข้าพักอาศัย หอพักจะสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการสถานที่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ  ค่าประกันของเสียหาย หอพักจะคืนให้นักศึกษาเมื่อเข้าพักครบกำหนดสัญญา และนักศึกษาไม่ได้ทำให้ครุภัณฑ์ในห้องพักชำรุด เสียหาย และไม่ค้างชำระค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักสอบถามและลงชื่อจองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่หอพักนักศึกษา หรือโทร. 085-130-4776 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-

16.00 น

***************

968 total views, 0 views today