ราชมงคลกรุงเทพ รับผ้าพระกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 626 total views,  1 views today