ราชมงคลกรุงเทพ ประกาศมาตรการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ หรือโควิด​ 19​ ( CORONAVIRUS DISEASE 2019)​

ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข​ ให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ หรือโควิด​ 19​ ( CORONAVIRUS DISEASE 2019)​ เป็นโรคติดต่ออันตราย​ตาม​ ​พรบ.โรคติดต่อ​ พ.ศ.​2558 เพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ​นึ้ ในระหว่างช่วงสอบปลายภาค จึงขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย​ ช่วยกำกับดูแล​มาตรการป้องกันนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ​ตามคณะต่างๆดังนี้

1 ) รองอธิการบดี กิ่งแก้ว กำกับดูแล คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ)
2) รองอธิการบดี พิษณุวัตร กำกับดูแล คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยนานาชาติ ( พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ )
3) รองอธิการบดีวิริยะ กำกับดูแล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) รองอธิการบดีนพรัตน์ กำกับดูแลคณะวิศวกรรมศาสตร์
5) รองอธิการบดีสวัสดิ์ กำกับดูแลคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พื้นที่พระนครใต้
6) ผู้ช่วยอธิการบดี ชัยศักดิ์ กำกับดูแลคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ และบพิตรพิมุขมหาเมฆ
7) ผู้ช่วยอธิการบดีพีระพล กำกับดูแลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
8) ผู้ช่วยอธิการบดีฉัตรกานต์ กำกับดูแล อาคาร 80 พรรษา
9) ผอ.บุญสม กำกับดูแลอาคาร 80 พรรษา อาคาร 36
10) ผอ.บุญช่วย กำกับดูแลในภาพรวม

ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เช้าจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


 1,366 total views,  1 views today