การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและติดตามธรรมาภิบาลในองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและรวบรวมกำกับติดตามข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและติดตามธรรมาภิบาลในองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและรวบรวมกำกับติดตามข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 147 total views,  1 views today