คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด “สื่อยังไงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จัก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567  ดร.นชพรรณ จั่นทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย หัวข้อ “สื่อยังไงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จัก” โดยมีทั้งหมด จำนวน 4 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Yahooo
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ ทีมเผิงโหย่วเลิฟ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมกุ๊กกู๋
  • รางวัลชมเชย  ได้แก่ ทีม Avenjo
โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนของรางวัล โดย บริษัท Advanced Photo Systems Limited, บริษัท fifine  และ บริษัท Ulanzi Thailand  โดยของรางวัลนี้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต