จิตอาสาราชมงคลกรุงเทพ มอบโต๊ะ เก้าอี้ ร่วมสร้างโรงเรียนเพื่อน้อง “โครงการต้นกล้าสาธรเพื่อแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐”

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 –  ดร. สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคุณชาญวุฒิ แก่นจันดา นายกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในการมอบโต๊ะจำนวน 100 ตัว และ เก้าอี้ จำนวน 160 ตัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตสาธร นางชุลีพร  วงษ์พิพัฒน์ เข้าร่วมพิธีจิตอาสาราชมงคลกรุงเทพ มอบโต๊ะ เก้าอี้  ร่วมสร้างโรงเรียนเพื่อน้อง ในครั้งนี้ด้วย จากการสำรวจพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเห็นความสำคัญของการทำจิตอาสาจึงเกิด “โครงการต้นกล้าสาธรเพื่อแผ่นดิน  เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนก่อนวัยเรียนจำนวน 230 คน แต่ไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักสำหรับการผลิตโต๊ะและเก้าอี้จากนายกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และผู้มีจิตอาสาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำโต๊ะ และเก้าอี้โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมลงพื้นที่ศูนย์ฯ ดำเนินการเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 23-24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ประกอบด้วยการทาสีโรงเรียน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ การปลูกต้นไม้ […]

23,427 total views, no views today

1 2 3 4