ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่าง เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2562 โดยจัดให้มีการอบรม จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรการบริการตรวจสอบเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ๒. หลักสูตรการสร้างโมเดลเสมือนจริงสำหรับการนำเสนองานมืออาชีพ ๓. หลักสูตรมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของอนาคต ๔. หลักสูตรวิธีการสอนแนวใหม่ตอบโจทย์เด็กยุคใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียพร้อมใบสมัครตามเอกสารที่แนบ และเข้ารับการอบรม ฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดหลักสูตร (Click) กำหนดการ (Click) 2,792 total views, 0 views today

2,792 total views, 0 views today

ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมในพิธีเปิด”โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุพรรรบุรี

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒-ทีมผู้บริหาร มทร.กรุงเทพ นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้รับเกียรติร่วมในพิธีเปิด”โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา และขับเคลื่อนวันดินโลก World Soil Day จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านนิมิตร วันชัยธนวงศ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ มทร.กรุงเทพ ได้มีโอกาสนำเสนอและสรุปผลงานที่ได้บูรณาการทางด้านงานวิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดำเนินงานมาตลอด ๓ ปี และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากดาวอินคา ผ้าทอมือ ข้าวช้างศึก ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก กระเทียมโทน ปล้าร้าแปรรูป และล่าสุดคือการนำ QR Code มาใช้ในการให้ข้อมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่ขึ้นชื่อของ อ.เดิมบางนางบวช การรดน้ำต้นไม้จากแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และงานวิจัยการแปรรูปปลาดุก […]

3,886 total views, 0 views today

1 2 3 5