“สิงห์อาสา” บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัดร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมสร้างรายได้หลักสูตรเสริมสร้างทักษะเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้

 411 total views

 411 total views

Read more

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้ารับมอบ ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2565 สาขาบริการวิชาการแก่สังคมโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 346 total views

 346 total views

Read more

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสได้รับการพิจารณาให้ได้รับ รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2565

 188 total views

 188 total views

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจเด็กไทยอยากเรียนที่ไหนมากที่สุด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(รัฐ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจเด็กไทยอยากเรียนที่ไหนมากที่สุด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(รัฐ) หลักสูตรนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 2564 The Most Popular Universities in Thailand 2021 โดยมีผลการสำรวจอยู่ในลำดับที่ 8ดำเนินการสำรวจโดย : สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education

 686 total views

Read more

ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการและบุคลากร มทร.กรุงเทพ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

 298 total views

 298 total views

Read more

ผู้บริหารและบุคลากร มทร.กรุงเทพ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

 897 total views

 897 total views

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับ 3 ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสได้รับรางวัลจากกิจกรรม The Tomorrow’s Audit Hackathon

 665 total views

 665 total views

Read more

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 1,452 total views

 1,452 total views

Read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย โครงการการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ แสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หม่วยนอก นางสาวผลิตา มากโภคา และนายโอเวอร์มา บุญจันดา นักศึกษาชั้นปีที่ 2

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมคนดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชม นางสาวอรุณี กฤตประโยชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ที่เก็บทรัพย์สินของมีค่าได้ และส่งมอบให้กับเจ้าของ นางสาวขวัญพร แก้วสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ อาจารย์ปิยวัช

Read more