คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Loading