สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19