อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้แบบ Hyflex ด้วย Microsoft 365 เพื่อการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่