ครูช่างอาสา พัฒนาผู้สูงวัยด้วยศิลปะ ดนตรีและการเต้นรำ บำรุงสมองรู้เท่าทันและฉลาดรู้โลกดิจิทัล

ระหว่างวันที่  29 – 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์พจนีย์ ศักดิ์เดชากุลและ อาจารย์ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นคณะวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มเรื่อง อัตลักษณ์ท้องถิ่น และ มัคคุเทศก์กับการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในโครงการมัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่น

Loading

Read more

อาจารย์และนักศึกษาประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว รับเชิญวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มเรื่อง อัตลักษณ์ท้องถิ่น

ระหว่างวันที่  29 – 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา อาจารย์พจนีย์ ศักดิ์เดชากุลและอาจารย์ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นคณะวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มเรื่อง อัตลักษณ์ท้องถิ่น และ มัคคุเทศก์กับการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในโครงการมัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

Loading

Read more

ผู้บริหาร ราชมงคลกรุงเทพ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สหกิจศึกษา ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 THE NEXT CWIE’s FUTURE

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ รองอธิการบดี นายสุริยา สงค์อินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศ และนักศึกษาผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ ลงนามสัญญาให้เช่าพื้นที่กับบริษัท โกโก ทรานส์เทค จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท โกโก ทรานส์เทค จำกัด ผู้ประกอบกิจการประกอบชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงรถจักรยานไฟฟ้า โดยมีนายณัฐพงษ์ กิจเจตนี เป็นผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัท ทั้งนี้ สำนักงานบริหารสินทรัพย์ ได้ดำเนินการบริหารจัดการสัญญาในพื้นที่เช่า

Loading

Read more

ราชมงคลกรุงเทพ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

          วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่  พร้อมใจกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

Loading

Read more

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำแผนและงบประมาณ

          เมื่อระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำแผนและงบประมาณ โดยวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทางคณะฯเดินทางไปศึกษาดูงาน

Loading

Read more

สวท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและธรรมชาติของนักศึกษา

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและธรรมชาติของนักศึกษา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ           โดยกิจกรรมภายในโครงการฯ จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Loading

Read more

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคถ่ายทอดสด Live Streaming Techniques อย่างมืออาชีพ

          วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคถ่ายทอดสด (Live Streaming Techniques) อย่างมืออาชีพ ณ ห้อง Smart

Loading

Read more

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลกรุงเทพ จัดสอบวัดความรู้ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Loading

Read more

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ Thailand Ultimate Chef Challenge 2024

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ Thailand Ultimate Chef Challenge 2024 ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม –1 มิถุนายน 2567

Loading

Read more