วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ พร้อมมอบทุนการศึกษา

Loading