สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราชมงคลกรุงเทพ จัดงาน“โครงการออกแบบงานศิลป์”

27 กุมภาพันธ์ 2562 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการออกแบบงานศิลป์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ การจัดโครงการออกแบบสืบงานศิลป์มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษา โดยใช้องค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมมาสร้างเป็นผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้นอกเหนือการเรียนการสอนและปลูกฝังแนวคิดสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผลงาน ในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 ชิ้น ผลงานในรายวิชามนุษย์กับการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 11 ชิ้นผลงานทั้งหมดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจจากศิลปะและวัฒนธรรมของไทยท้องถิ่นทั้ง 4 ภาค และยังมีผลงานจิตรกรรม ผลงานออกแบบเครื่องประดับ ของอาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกด้วย กิจกรรมภายในงานยังมีการสาธิตศิลปะการนวดไทย สปาและความงาม ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และความงาม การทำตุงมงคลศิลปะล้านนา การเพ้นท์ผ้าด้วยสีครามภาคอีสาน การตกแต่งลวดลายแนวไทยบนปลาตะเพียนภาคกลาง การตกแต่งลวดลายถุงผ้าการจัดสัมมนาบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและแฟชั่น โครงการออกแบบสื่องานศิลป์นี้ เป็นกิจกรรมี่ส่งเสริมและบำทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักที่ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง […]

23,226 total views, 0 views today

1 2 3