ข่าวจากสื่อมวลชน
มทร.กรุงเทพเปิดค่ายภาษาอังกฤษปีที่ 8 หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก - ฉบับวันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2559ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา
มทร.กรุงเทพ ปั้น"ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน"มาตรฐานเอียซ่า หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก - ฉบับวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559ในอีก 20 ปีคาดการณ์ว่าผู้โดยสารเครื่องบินทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 6,300 ล้านคน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP FASHION TREND 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP FASHION TREND 2017 รอบวันที่
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการ แข่งขันทักษะวิชาการทาง การท่องเที่ยว ระดับอุดมศ
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญสมัครเข้า ร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการ ใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559