สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

‎แจ้งกำหนดการรับชุดพละศึกษา‬

ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนหรือ ใบ PAY-IN มาเป็นหลักฐานในการรับชุดพละ ณ โถงอาคาร 7 หอประชุมใหญ่ เขตพื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.00-16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 1

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตะหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และในดฮกาสนี้ได้ ขอแนบเอกสารรายละเอียดการประกวด ดังนี้
ใบสมัคร
หลักเกณฑ์การประกวด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมสัมมนา การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ รายละเอียด โครงการฝึกอบรมสัมมนา การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา กรุงเทพ โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรม ดังนี้

ตารางการจัดโครงการฯ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดหลักเกณฑ์การยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเลื่อนการจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี ๒๕๕๘

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี ๒๕๕๘ โดยแต่เดิมมีกำหนดการจัดโครงการในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ขอเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

งานสัมมนา วาระประเทศไทย : การศึกษากับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

งานสัมมนา วาระประเทศไทย : การศึกษากับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตอน การเรียนสายอาชีพกับอนาคตของภาคอุตสาหกรรมไทย

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 21  มิถุนายน 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21  มิถุนายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มประจำซุ้มเครื่องดื่ม


รายละเอียดดังเอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มประจำซุ้มเครื่องดื่ม พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศคณะกรรมการ

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

วิกฤติ..คนสิ่งทอธุรกิจอาทิตย์'อัศดง'?

วิกฤติ..คนสิ่งทอธุรกิจอาทิตย์'อัศดง'?

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

คณะวิศวฯ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 7

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร-ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ในชั้นปีที่ 1-5 เพศชายและเพศหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและแบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร แบบ รด.1 พร้อมยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

กำหนดการจัดการอบรม Creativeและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

กองพัฒนานักศึึุกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการจัดการอบรม Creativeและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

1.กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา.pdf
2.เชิญประชุมผู้ปกครอง.pdf
3.แผนงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาช่วงปิดภาคการศึกษา.pdf
4.รายชื่อนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม...