สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
รายละเอียด
ชมวิดีโอการบรรยาย (http://www.gpf.or.th/thai2013/member/gpfwelfare_undo.asp​)

อ่านเพิ่มเติม...

สายช่างทางรอดประเทศไทย 'ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์'อธิการบดีมทร.กรุงเทพ

สายช่างทางรอดประเทศไทย 'ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์'อธิการบดีมทร.กรุงเทพ

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ คว้ารางวัลออกแบบและตกแต่งรถยนต์โตโยต้า

นายนิริศ  เลาหรัตนาหิรัญ และ นางสาวณัฐวดี  สุขสนิท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันออกแบบและตกแต่งรถยนต์โตโยต้า

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

รับแต่งหน้าทำผม งานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร โดยทีงาน Professional Make Up P-Golf

รับแต่งหน้าทำผม งานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร โดยทีงาน Professional Make Up P-Golf โดยได้รับพี่จารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 สนใจติดต่อที่เบอร์ โทร.081-1489816 หรือ 083-0475527 ติดต่อคุณกอร์ฟ หรือติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/makeup.golf?fref=ts

กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศ
ใบรับสมัครเลือกตั้ง
ใบคำร้องขอเพิ่มถอนในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง

 

ประกาศผลการแข่งขันออกแบบโลโก้ 10 ปี ราชมงคลกรุงเทพ‏

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศผลการแข่งขันออกแบบโลโก้ 10 ปี ราชมงคลกรุงเทพ โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายจักรพงษ์ จำนิล นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้าเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณไปครอง

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการเซ็นสัญญา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ประกาศ กำหนดการเซ็นสัญญา ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายใหม่ (ม-ม), นักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายเก่า (ม-ก), นักศึกษาเก่า-ผู้กู้รายใหม่ (ก-ม)

รายละเอียด

หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้า - ทำผม งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้า - ทำผม งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

ขอเชิญ​​ร่วมงาน "วันไลออนส์สากลบริการ" บริการ ตรวจรักษาโรคฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-ซี ประเทศไทย ขอเชิญ​​ร่วมงาน "วันไลออนส์สากลบริการ" ปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานจะมีการบริการ ตรวจรักษาโรคฟรี   รายละเอียดดังนี้

- บริการอาหารและเครื่องดื่ม

- บริการตัดผมจากสถาบันเสริมสวยลาลิตย์

- บริการฑันตกรรมขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

- ตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไปและโรคด่างขาว

- มอบแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ

- มอบทุนการศึกษา

- ตรวจโรงเบาหวานเบื้องต้น

- ตรวจรักษาและผ่าตัดตาต้อ

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

"การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗"

รายละเอียดประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงทพ เรื่อง "การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗"

รายละเอียด ดังนี้

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะครั้งที่ ๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดังไฟล์ที่แนบ
กฏบัตร
แผนการตรวจ

อ่านเพิ่มเติม...