สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 76 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รับแต่งหน้าทำผม งานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร โดยทีงาน Professional Make Up P-Golf

รับแต่งหน้าทำผม งานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร โดยทีงาน Professional Make Up P-Golf โดยได้รับพี่จารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 สนใจติดต่อที่เบอร์ โทร.0811489816 หรือ 0860475527 ติดต่อคุณกอร์ฟ หรือติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/makeup.golf?fref=ts

กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศ
ใบรับสมัครเลือกตั้ง
ใบคำร้องขอเพิ่มถอนในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง

 

ประกาศผลการแข่งขันออกแบบโลโก้ 10 ปี ราชมงคลกรุงเทพ‏

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศผลการแข่งขันออกแบบโลโก้ 10 ปี ราชมงคลกรุงเทพ โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายจักรพงษ์ จำนิล นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้าเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณไปครอง

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการเซ็นสัญญา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ประกาศ กำหนดการเซ็นสัญญา ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายใหม่ (ม-ม), นักศึกษาใหม่-ผู้กู้รายเก่า (ม-ก), นักศึกษาเก่า-ผู้กู้รายใหม่ (ก-ม)

รายละเอียด

หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้า - ทำผม งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้า - ทำผม งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

ขอเชิญ​​ร่วมงาน "วันไลออนส์สากลบริการ" บริการ ตรวจรักษาโรคฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-ซี ประเทศไทย ขอเชิญ​​ร่วมงาน "วันไลออนส์สากลบริการ" ปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานจะมีการบริการ ตรวจรักษาโรคฟรี   รายละเอียดดังนี้

- บริการอาหารและเครื่องดื่ม

- บริการตัดผมจากสถาบันเสริมสวยลาลิตย์

- บริการฑันตกรรมขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

- ตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไปและโรคด่างขาว

- มอบแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ

- มอบทุนการศึกษา

- ตรวจโรงเบาหวานเบื้องต้น

- ตรวจรักษาและผ่าตัดตาต้อ

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

"การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗"

รายละเอียดประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงทพ เรื่อง "การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗"

รายละเอียด ดังนี้

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะครั้งที่ ๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดังไฟล์ที่แนบ
กฏบัตร
แผนการตรวจ

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ "๑ ทศวรรษ ราชมงคลกรุงเทพ"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ "๑ ทศวรรษ ราชมงคลกรุงเทพ" โดยผู้ที่มีรายชื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องทำการนำเสนอแนวคิด แรงบันดาลใจ พร้อมอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ของตนเอง ต่อหน้าคณะกรรมการ กำหนดเวลาคนละ 5 นาที ณ ห้องประชุมสโรบล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้