สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 103 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รถออกหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี เวลา 7.00 น.
กรุณาเตรียมชุดที่พร้อมเข้าร่วมทำกิจกรรมได้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการทำผลงานทางวิชาการ ระยะที่ 2


กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการทำผลงานทางวิชาการ ระยะที่ 2 จากเดิมวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายวิชาการ เวลา 08.00 - 12.00 น. และสายสนับสนุน เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ.ห้อง R301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ที่มีความประสงค์จะส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ภาพโดย : PR HR

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

มทร.กรุงเทพเดินหน้าสอนคิดสร้างสรรค์

มทร.กรุงเทพเดินหน้าสอนคิดสร้างสรรค์
รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557

มาตรฐานของช่างภาพ

คอลัมน์: ฟ้ากว้าง: มาตรฐานของช่างภาพ
รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27กรกฎาคม 2557

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับทุน "JENESYS 2.0 Social Community"


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับทุน "JENESYS 2.0 Social Community" ซึ่งจัดโดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในหัวข้อ "Tourism Strategy Researches on Japan for Thailand"  ณ กรุงโตเกียวและจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการจำหน่ายอาหาร ภายในใหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: สำนักงานบริหารสินทรัพย์

ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชิวิต

ขอชิญเข้าร่วมโครงการ "สุขภาพดี..ชีวิสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2557 โดยสามารถแจ้งชื่อข้าราชการ / พนักงานผู้สนใจ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม ดังนี้
ข่าว : กองบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...

สอนให้เด็กคิดเป็น ไม่ใช่จำเก่ง

Eduction Ideas: สอนให้เด็กคิดเป็น ไม่ใช่จำเก่ง
รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 - อาทิตย์ที่ 27กรกฎาคม 2557

'ชุมชนสวนหลวง ๑' ตลาดนัดฮาลาลสานรักพี่น้องมุสลิม

'ชุมชนสวนหลวง ๑' ตลาดนัดฮาลาลสานรักพี่น้องมุสลิม
รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร และ เรื่อง เปิดประมูลพื้นที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบพื้นที่เช่าเพื่อคัดเลือกผู้บริหาร จัดการจำหน่ายอาหาร โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดประมูลพื้นที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบพื้นที่เช่าเพื่อคัดเลือกผู้บริการจัดการจำหน่ายอาหาร
กำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร


ข่าว: สำนักงานบริหารสินทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม...

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดตัวโครงการ “จักรยานสีเขียว”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดตัวโครงการ “จักรยานสีเขียว”

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำทีม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ร่วมปล่อยขบวนจักรยานในโครงการ “จักรยานสีเขียว” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย ตามแผนยุธศาสตร์ของราชมงคลกรุงเทพ ที่ต้องการสร้างพื้นที่สีเขียว และอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอาคารภายในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557
ายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557
ายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557
ายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)


คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล ขอประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข. เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ

กองบริหารงานบุคคล ขอประกาศ เรื่อง "ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข. เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ" โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ และส่งแบบฟอร์มมายังกองบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบฟอร์ม

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล