สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 94 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร-ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ในชั้นปีที่ 1-5 เพศชายและเพศหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและแบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร แบบ รด.1 พร้อมยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

กำหนดการจัดการอบรม Creativeและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

กองพัฒนานักศึึุกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการจัดการอบรม Creativeและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

1.กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา.pdf
2.เชิญประชุมผู้ปกครอง.pdf
3.แผนงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาช่วงปิดภาคการศึกษา.pdf
4.รายชื่อนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ


สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสร้างสรรค์ทัศนภาพ วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 25 สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการถ่ายภาพและการวาดภาพ โดยมีนายวีระ มณีรัตนะพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรและรับผิดชอบโครงการ นอกจากการอบรมภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและถ่ายภาพยังวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรีอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เรื่อง ผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร

การรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและซุ้มเครื่องดื่ม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและซุ้มเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ ๒

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี :
ฉลองชนม์  เฉลิมชาติ  สยามบรมราชกุมารี