ข่าวจากสื่อมวลชน
บรรยายพิเศษ

ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภา ร่วมด้วย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีและทีม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เนื่องในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง Research and Innovation Study of Thai Education Development in ASEAN Community 

อ่านต่อ >>
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตพื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 กำหนดการ   

 

อ่านต่อ >>