สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รับสมัครพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการและรายละเอียด โครงการ“ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่

กองบริหาร งานบุคคล มีกำหนดจัดโครงการ  “ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่”  ระหว่างวันที่  ๕ - ๘ มีนาคม  ๒๕๕๘  กองบริหารงานบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลต่างๆ  ดังนี้  :

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความสามารถครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความสามารถครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โครงการ อบรมความรู้ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โครงการ อบรมความรู้ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปี 2558 เรื่อง "การประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์" ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 50 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโดย สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด  :
สำรองที่นั่งที่
กำหนดการจัดโครงการ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ทำการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้นักศึกษาทุกคนเข้ารายงานตัวตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด.๓๕) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเตรียมเอกสาร ส.ด.๙  ส.ด.๓๕ และ สำเนาทะเบียนบ้าน มา ณ วันที่รายงานตัว
รายชื่อนักศึกษา

ประกาศ กยศ. ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

นักศึกษารายชื่อต่อไปนี้ที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 ให้รีบติดต่องานกองทุนฯ ภายในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการกรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557 ทำให้ระบบปิดและไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ งานกองทุนฯ จึงต้องขอความอนุเคราะห์ กยศ. เพื่อเปิดระบบให้ดำเนินการได้อีกครั้ง หากเกินกำหนด วันจันทร์ที่ 9 ก.พ.2558 งานกองทุนฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
รายชื่อนักศึกษา

การรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม และเสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายอาหารและหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารโรงอาหารและซุ้มเครื่องดื่ม เรื่อง เสนอราคาประมูลร้านถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร เรื่อง เงื่อนไขประกอบการประมูลร้านบริการถ่ายเอกสารและบริการอื่นที่เกี่ยวกับเอกสารภานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

จำหน่ายเสื้องานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทำเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำหรับสวมใส่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒ แบบ คือ เสื้อแจ๊กเก็ตขาว จำหน่ายตัวละ ๖๐๐ บาท และเสื้อโปโลสีม่วง จำหน่ายราคา ตัวละ ๒๖๐ บาท ซึ่งการออกแบบถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักราชเลขาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...

ระเบียบการการสมัครศึกษาต่อ

 ระเบียบการการสมัครศึกษาต่อ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัทและวิทยาลัย โดยสามารถดูรายละเอียด ดังนี้
ระเบียบการรับสมัคร บจ.CPF  ใบสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร บจ.เซ็นทรัลรีเทล ใบสมัคร
ระเบียบการรับสมัครวิทยาลัยเทคโนโลีพาณิชยการบางบัวทอง ใบสมัคร
 

อ่านเพิ่มเติม...

"ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ "

  

"ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นผู้แทนสมาชิกกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ​" 
ตามเอกสาร ดังนี้
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกผู้แทนสมาชิกฯ
 ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

ค่ายสอนด้วยใจให้น้องเก่งครั่งที่ 7 (English with Love for the Young VII)


สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ ค่ายสอนด้วยใจให้น้องเก่งครั่งที่ 7 (English with Love for the Young VII) ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นโครงการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมกันให้ความ รู้และจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสู่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว กิจกรรมต่างๆนั้น ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ และทัศนคติด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคว้ารางวัลชนะเลิศ

 
เนื่องด้วยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันสุดยอด...การประลองคันจิ ระดับอุดมศึกษา Kanji Test 2015" ซึ่งจัดโดย MAINICHI ACADEMIC GROUP เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ โดยได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จาก พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษาที่สร้างชื่อให้แก่มหาวิทยาลัยได้แก่
 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ


แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  และการยึดมั่นในความถูกต้อง  ชอบธรรม  และจริยธรรม” 

อ่านเพิ่มเติม...