สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 168 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
โดยรูปแบบการแต่งตัวเป็นแบบ
ColorFul Party

>> รายชื่อผู้เกษียณ <<


 

>> รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา <<
คู่มือการกรอกภาวะการมีงานทำ 

ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ วัดโนนฝาวพุทธาราม ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันอาทิตย์ ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗ (ตรงกับแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ สโมสรนักศึกษา และองค์การนักศึกษา กำหนดจัดพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

'ระบบการศึกษา'กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจประเทศไทย

'ระบบการศึกษา'กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจประเทศไทย

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร

เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

 

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการ“รักษ์สุขภาพกายใจก่อนวัยเกษียณ”


กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการ  “รักษ์สุขภาพกายใจก่อนวัยเกษียณ”  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  หรือที่มีอายุตั้งแต่  ๕๕  ปีขึ้นไป ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลากรก่อนวัเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาพโดย : กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

อบรมหลักสูตรระยะสั้นการสร้างแบบตัด(Pattern)ให้คนทั่วไปฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพการสร้างแบบตัด หรือ แพทเทิร์น (Pattern) สำหรับผู้ประกอบการด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม” โดยเปิดอบรมหลักสูตร “การสร้างแบบตัด” ฟรี จำนวน 5 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรชุดติดกันสำหรับสตรี 2.หลักสูตรเสื้อสตรี 3.หลักสูตรเสื้อแขนสั้นผู้ชาย 4. หลักสูตรเสื้อซาฟารี และ 5. หลักสูตรกางเกงขายาว

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557
รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สายสัมพันธ์การตลาด ครั้งที่ ๙


สาขา วิชาการตลาด กลุ่มการตลาดระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการ เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สายสัมพันธ์การตลาด ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นในวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หลุบพญารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมและการปรับเปลี่ยนสังคมสิ่งแวดล้อมให้เรียนอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


สโมสร นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.หทัยกร  พันธุ์งาม ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมให้ข้อคิดในการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม ข้อคิดในการใช้ชีวิตที่ดีในการเป็นนักศึกษา และทางคณะบริหารธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

ชาวบริหารธุรกิจ กายพร้อม ใจพร้อม ร่วมแข่งขันกีฬา BA Games ครั้งที่ 8


สโมสรนัก ศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๘ หรือ BA. Games # 8 ขึ้นในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬา ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจให้แข็งแรง สร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจในการแข่งขันกีฬา มีโอกาสในการกล้าคิด กล้าแสดงออก และสร้างสรรค์ความคิดในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กองบริหารงานบุคคล มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดประกวดและแสดงผลงานสหกิจศึกษา

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัด “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2557 หรือ UTK COOP 2014”

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557

Rajamangala University changes focus to match the labour market

Rajamangala University changes focus to match the labour market
รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557

การประกวดต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยด้านงานประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(พื้นที่พระนครใต้) โดยทางคณะฯ มีการจัดให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน “การประกวดต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” โดยมีผลการแข่งขัน มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแจ้งข่าวการเปลี่ยนสถานที่ตรวจสขภาพ

กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งข่าวการเปลี่ยนสถานที่ตรวจสขภาพ จาก ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ขอแจ้งย้ายสถานที่ตรวจเป็น หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี จึงประกาศมาให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสุขภาพทราบโดยทั่วกันและขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ต่อไปยังนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...