Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
ข่าวจากสื่อมวลชน
ราชมงคลรวมตัวแสดงศักยภาพ หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2559 : ราชมงคลรวมตัวแสดงศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 (RMUTNC 8th ) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 (RMUTIC 7 th ) ภายใต้แนวคิด Creative Technology for All "ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม"
ราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับ นศ.เรียนช่างอากาศยาน หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  สถาบัน การบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลกรุงเทพ (UTK Aviation Institute) กำลังเปิดรับสมัคร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายคณิต-วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในสายช่างอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบอาชีพซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินที่ต้องการได้รับใบรับรองจาก EASA เข้าเรียนในหลักสูตร "ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (B1.1) ภายใต้มาตรฐาน EASA" รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ " เพชรราชมงคลกรุงเทพ " รุ่นที่ 1
กลุ่ม งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเท
Be My Guest โครงการเพื่อคนสนใจการทำธุรกิจออนไลน์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
“เจาะเส้นทาง สร้างความสำเร็จ”
ข่าวดี.....สำหรับผู้ประกอบการ Start Up ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้สนใจสมัครเรียน