ข่าวจากสื่อมวลชน
วิชั่นสถาบันการบิน'มทร.กรุงเทพ' หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ - ฉบับวันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2559วิชั่นสถาบันการบิน'มทร.กรุงเทพ' มองถึงความได้เปรียบในการแข่งขันและขีดความสามารถระดับประเทศของไทยสะท้อนจากรายได้ต่อหัวประชากรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
มทร.กรุงเทพเปิดค่ายภาษาอังกฤษปีที่ 8 หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก - ฉบับวันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2559ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้ากรอกรายละเอียดการประเมินการสอน
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้ากรอกรายละเอียดการประเมินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม Creative และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม Creative และปฐ
กีฬาบุคลากรภายใน “UTK Games” ครั้งที่ 2
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเ
ผู้สนใจสมัครเรียน