Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
ข่าวจากสื่อมวลชน
ราชมงคลกรุงเทพแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 "UTK Games" ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 "UTK Games" ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 4-11 ก.พ. ที่สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ราชมงคลกรุงเทพ แถลงข่าว "UTK Games" ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 "UTK Games" ซึ่งจะแข่งขันวันที่ 4-11 ก.พ. นี้ ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
คู่มือวิธีการพิมพ์ใบ Pay-In และวิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประเมินความรู้ด้าน ICT
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิ
ผู้สนใจสมัครเรียน