ขอเชิญ โครงการอนุรักษ์ไทย

พิมพ์ PDF

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุก ท่านร่วมงานโครงการอนุรักษ์ไทย จัดโดยสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-18.00 น. ณ เวทีลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ และนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น แข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง รำวงย้อนยุค รำวงมาตรฐาน แข่งขันมวยทะเล  วิ่ง 11 ขา แข่งขันหมากรุกไทย
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ /ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่